Pædagogisk dag om forældresamarbejde

Rikke Yde Tordrup holdt oplæg om forældresamarbejde

Lørdag den 8.9.2018 blev der afholdt ”pædagogisk dag” for Område 2.

Forældrebestyrelsen var også deltagende. Vi har valgt, at vi skal have fokus på forældresamarbejde - hvordan er det, at vi sammen kan sikre os et givende samarbejde omkring Jeres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I den forbindelse var Rikke Yde Tordrup og lave et oplæg omkring, hvordan et forældreperspektiv på barnets liv kan se ud. En lærerig dag, hvor det pædagogiske personale som altid var engageret og endnu engang viste mod til, at se sin egen praksis og de udviklingsmuligheder, som vores dagtilbud har.